Hnědásek jitrocelový - Melitaea athalia

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Titulní obrázek pořízen v r. 2002 v podhůří Vihorlatu, kde byl druh hojný

Autor: Rotemburg, 1775

Biotop: Méně náročný hnědásek na typ biotopu, vyskytuje se na suchých i vlhkých loukách

Živná rostlina: jitrocel kopinatý, rozrazily, náprstníky aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují housenky, které z počátku žijí pospolitě v upředeném hnízdě, později se postupně rozlézají. Dospělé najdeme občas na vegetaci, kde se sluní. Dospělci jsou velmi variabilní.

Ohrožení a ochrana: Ohrožen ničením biotopů, strojním žnutím