Hnědásek květelový - Melitaea didyma

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Esper, 1779

Biotop: Nížiny i hory, skalní loučky a řídké lesy, stepi

Živná rostlina: Lnice, černýš, hledík, jitrocel. divizny aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje malá housenka, let v Vi.-VIII. V místech výskytu lokálně hojný, protože housenky (IV.-X.) z hromadných snůšek žijí pospolitě; jsou polyfágní, ale po prvním požerku živnou rostlinu nemění. V ČR v minulosti velmi rozšířený, od 2. pol. 20 stol. rychlý úbytek, v současnosti v Čechách vymřelý nebo alespoň nezvěstný, zbytkové populace na Moravě. Velmi ohrožený druh

Ohrožení a ochrana: Silně ohrožený, před vymřením na Moravě