Hnědásek osikový - Euphydryas maturna

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: Teplé listnaté lesy se světlinami a porosty nízkých i vyšších jasanů

Živná rostlina: Jasan ztepilý jako hlavní rostlina, na jejíž listy klade samice dvouvrstvou snůšku, snad i osika, jíva - po přezimování i byliny jako jitrocel, violky aj.

Životní cyklus: U nás dvouletý vývoj-na listech matečného stromu žijí housenky pospolitě do podzimu, kdy opadají na zem na níž přezimují. Od jara na různých bylinách a keřících, nizoučkých rostlinách jasanu, ptačího zobu atp. Kuklí se obvykle na přízemních částech stromů. Slovenské housenky (Kamenín) bývají celé černé, české (dříve i moravské) s nápadnou žlutou kresbou.

Ohrožení a ochrana: Druh objevený kdysi pro Čechy ve středním Polabí (Velký Osek a ok.) byl zde po válce považován za vymřelý, postupně pak vymizel i z lokalit moravských, dnes přežívá jen v Čechách opět v Polabí (Kolínsko), kriticky ohrožený.