Hnědopásník janovcový - Chesias legatella

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Larentiinae / Píďalky

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Skalnaté prolákliny, lemy lesů a cest, řídké lesy, stepi s porostem živné rostliny

Živná rostlina: Janovec, kručinka

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje vajíčko, letová perioda IV. - XI. zelené housenky s bílým spirakulárním pruhem na jaře (V.-VI.) hlavně na janovcích, požírají s oblibou žluté květy a pak jsou zbarveny žlutě. Jsou podobné vzácnějšímu druhu Ch. rufata.

Ohrožení a ochrana: V místech s většími porosty janovce občas hojnější