Hnědopásník menší - Aplocera efformata

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Larentiinae / Píďalky

Druhy A. efformata a A. plagiata nelze podle kresby křídel od sebe spolehlivě rozdělit. Jedním z rozdílů je délka zadečku : u A. plagiata je u samce v klidové poloze vidět valvy na posl zad. článku, u samice delší zadeček.

Autor: Guenée, 1858

Biotop: Teplé louky, stepní plochy, váté písky s porostem třezalky

Živná rostlina: Třezalka tečkovaná

Životní cyklus: Bivoltinní, přezimuje housenka druhé generace. Letová perioda V. -VII. - VIII.,-IX, housenky VII.- VIII., IX.-IV. na potravě v noci, požírají jen květy a nezralé plody. U nás jen velmi lokální a vzácná, fotografie z jižní Moravy

Ohrožení a ochrana: Při vzácnosti ohrožená ničením stanovišť