Hnědoskvrnka kozincová - Lygephila pastinum

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Catocalinae / Stužkonosky

Autor: Treitschke 1826

Biotop: Nižší i vyšší polohy, meze, louky, paseky

Živná rostlina: Čičorka, kozinec, vikev

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje housenka, motýli v VII.-VIII., housenky v VIII.-VI.

Ohrožení a ochrana: Nehojný druh