Hnědoskvrnka žanovcová - Lygephila procax

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Catocalinae / Stužkonosky

Autor: Hübner, 1813

Biotop: Louky, meze, stepi s živnými rostlinami

Živná rostlina: Bobovité - vičenec, žanovec, vikev apod.

Životní cyklus: U nás vzácně na již. Moravě, bivoltiní, přezimuje kukla

Ohrožení a ochrana: