Hranostajník březový - Furcula bicuspis

Rod: Notodontidae / Hřbetozubcovití

Autor: Borkhausen, 1790

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: