Hranostajník bukový - Stauropus fagi

Rod: Notodontidae / Hřbetozubcovití

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: Listnaté lesy, světliny, okolí cest, okraje lesů, zahrady

Živná rostlina: Buk, bříza, jíva, aj., ovocné stromy (švestka- osobní zkušenost)

Životní cyklus: Monovolitní, velmi bizarní housenky s nápadně prodlouženým druhým a třetím párem hrudních nožek zaujímají výstražný postoj, při němž vtyčí složené přední nožky ( v klidu připomínají housenky postojem kudlanky), otevře žlaznaté otvory a zduřený konec těla s vidlicí přitáhne dopředu. V prvních instarech vypadají houseničky jako mravenci.

Ohrožení a ochrana: Lesní druh, zvláště neohrožen