Hranostajník osikový - Furcula bifida

Rod: Notodontidae / Hřbetozubcovití

Autor: Bram 1787

Biotop: vlhké okraje lesů, okolí cest

Živná rostlina: jíva, tooly, dub aj.,

Životní cyklus: Bivoltinní, přezimuje kukla na kůře u paty stromu, noční aktivita, let V. a VIII, housenky VI.-IX.

Ohrožení a ochrana: neohrožený