Hřbetozubec (hranostajník) dubový - Harpyia milhauseri

Rod: Notodontidae / Hřbetozubcovití

Autor: Fabricius, 1775

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: