Hřbetozubec březový - Notodonta dromedarius

Rod: Notodontidae / Hřbetozubcovití

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: Listnaté lesy, okraje cest v nich, světliny

Živná rostlina: Hlavně bříza, olše, vzácněji i jiné list. stromy

Životní cyklus: Bivoltinní, přezimuje kukla v zemi

Ohrožení a ochrana: