Hřbetozubec dubový - Drymonia ruficornis

Rod: Notodontidae / Hřbetozubcovití

Autor: Hufnagel, 1766

Biotop: Teplé dubové lesy- schází tedy v horách.

Živná rostlina: Duby

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla, dospělci patří k časným jarním motýlům (III.- IV.), přilétají, často ve velkém množství, na světlo. Dospělci- jako hřbetozubci obecně - mají zakrnělé ústní ústrojí a nepřijímají tedy potravu.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh, místy hojný