Hřbetozubec jilmový - Dicranura ulmi

Rod: Notodontidae / Hřbetozubcovití

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Okraje lesů, paseky, stráně

Živná rostlina: Jilmy

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla. Housenky žijí přednostně na keřovitých jilmech, přitisknuté k větvičkám jako housenky stužkonosek; při vyrušení padají na zem.

Ohrožení a ochrana: Poměrně vzácný hřbetozubec, ohrožený vymíráním jilmů a ničením životního prostředí