Hřbetozubec jižní - Drymonia velitaris

Rod: Notodontidae / Hřbetozubcovití

Autor: Hufnagel 1766

Biotop: Xerotermní křovinaté dubové porosty, lesostepi, nížiny až nižší polohy hor.

Živná rostlina: Duby (snad i topoly)

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla; ve střední Evropě asi nejvzácnější hřbetozubec, u nás vzácně na jižní Moravě. Housenky na spodních větvích soliterních dubových keřů (na posl. obrázku housenky se sedícím hřbetozubcem stříbroskvrnným (S. argentina).

Ohrožení a ochrana: Vzácný druh, zasluhující ochranu míst výskytu