Hřbetozubec olšový - Ptilodon capucina

Rod: Notodontidae / Hřbetozubcovití

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: Okraje lesů, cesty, paseky, městské parky, stromořadí

Živná rostlina: Lípa, olše, jíva aj.

Životní cyklus: Bivoltinní, přezimuje kukla

Ohrožení a ochrana: