Hřbetozubec stříbroskvrnný - Spatalia argentina

Rod: Notodontidae / Hřbetozubcovití

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Nižší polohy, světlé dubové lesy nebo smíšené lesy

Živná rostlina: Většinou dub, vzácněji topol a vrby

Životní cyklus: Bivoltinní, generace se poněkud liší zbarvením, jarní je zbarvena světle hnědě s lehkým zeleným nádechem, druhá je zbarvena více do červena. Přezimuje kukla. Housenky nacházíme převážně na nízkých, až křovinatých stromech, vysokokmeny neobsazují, příležitostně klade samice na nejnižší větve vzrostlých stromů. Přezimuje kukla, letová doba V.-VI. a IX. Housenky napodobují větvičky a trochu tak připomínají vzhledem píďalky (samozřejmě ale mají panožky v plném počtu).
Motýl, žijící v dubových a smíšených lesích v posledních desetiletích ustoupil z mnoha míst středních Čech, v teplých oblastech zejm. Moravy je ale místy stále hojný.

Ohrožení a ochrana: V místech, kde žije může býti hojný