Hřbetozubec tmavý - Notodonta torva

Rod: Notodontidae / Hřbetozubcovití

Druh vzácnější než N. ziczac, s jehož housenkou bývá housenka N. torva zaměňována. Péče o chov a často dlouhé čekání na líhnutí pak bývají zakončeny zklamáním. Přitom housenky obou druhů lze spolehlivě rozlišit: již u malých housenek N. torva najdeme na panožkách lesklé, černohnědé „ponožky“, které druh N. ziczac nemá!

Autor: Hübner, 1803

Biotop: Okraje vlhkých lesů, cesty v nich, mokřady s křovinatými porosty

Živná rostlina: Topoly, především keříky osiky

Životní cyklus: Bivoltinní, přezimuje kukla druhé generace

Ohrožení a ochrana: Mýcení okrajových porostů osik ohrožuje housenky