Hřbetozubec topolový - Notodonta tritophus

Rod: Arctiidae / Přástevníkovití

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Lužní lesy, okolí vodních toků, listnaté lesy

Živná rostlina: Topoly

Životní cyklus: Bivoltinní, přezimuje kukla. letová perioda IV.-VII. a VII.- VIII. Latinské jméno vychází z podoby housenky, která má na hřbetě tři dozadu ohnuté hroty. Housenky sedí trvale na potravě, malé se - podobně jako u příbuzných druhů - často usazují na dohola ožrané, vpřed trčící střední žilce topolového listu.

Ohrožení a ochrana: Běžný druh