Hrotnokřídlec chmelový - Hepialus humuli

Rod: Hepialidae / Hrotnokřídlecovití

Hrotnokřídleci jsou motýli, jejichž larvy ožírají v zemi kořeny různých bylin. Dospělci tohoto rodu se mj. poznají podle velmi krátkých tykadel, dlouhého těla a štíhlých křídel. Občas můžeme pozorovat samice daných druhů, jak večer kmitavě poletují-stojí -nad jedním místem a dokonce někdy i slyšíme leholinké šustění. To dopadají vajíčka, samicemi za letu vypouštěná, do podrostu. Dospělci nemají ústní ústrojí, nepřijímají potravu.

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Vyskytuje se i vysoko v horách, těžiště ale v podhůří, louky, paseky

Živná rostlina: Kořeny lopuchu, šťovíku chmelu aj.,

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují housenky. Samci (obr.)tohoto druhu jsou stříbřitě bílí, samice mají křídla žlutá s jemnou hnědavou kresbou. Let v V.-VIII. Housenky se vyskytují od VIII. do V.příštího roku, ale v chladnějších polohách je někdy vývoj housenek dvouletý.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh