Hrotnokřídlec lesní - Phymatopus hecta

Rod: Hepialidae / Hrotnokřídlecovití

Hrotnokřídleci jsou motýli, jejichž larvy ožírají v zemi kořeny různých bylin. Dospělci tohoto rodu se mj. poznají podle velmi krátkých tykadel, dlouhého těla a štíhlých křídel. Občas můžeme pozorovat samice daných druhů, jak večer kmitavě poletují-stojí -nad jedním místem a dokonce někdy i slyšíme leholinké šustění. To dopadají vajíčka, samicemi za letu vypouštěná, do podrostu. Dospělci nemají ústní ústrojí, nepřijímají potravu.

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Lesní paseky s borůvkou, vřesem, kapradinami

Živná rostlina: Kořeny různých rostlin, často kapradí, borůvky aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, let od V.-VIII, v závislosti na poloze lokality. Housenky v zemi v VIII.-V.(přezimují).

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh