Hrotnokřídlec salátový - Triodia sylvina

Rod: Hepialidae / Hrotnokřídlecovití

Hrotnokřídleci jsou motýli, jejichž larvy ožírají v zemi kořeny různých bylin. Dospělci tohoto rodu se mj. poznají podle velmi krátkých tykadel, dlouhého těla a štíhlých křídel. Občas můžeme pozorovat samice daných druhů, jak večer kmitavě poletují-stojí -nad jedním místem a dokonce někdy i slyšíme leholinké šustění. To dopadají vajíčka, samicemi za letu vypouštěná, do podrostu. Dospělci nemají ústní ústrojí, nepřijímají potravu.

Autor: Linnaeus, 1761

Biotop: Teplá, osluněná stanoviště až do horských poloh,- louky, stepi, meze

Živná rostlina: Kořeny šťovíku, jitrocele, hadince, mrkve, salátu aj.

Životní cyklus: Jednoletý vývoj,monovoltinní, přezimují housenky v zemi. Let VII.-IX., housenky IX.-VII. Samice hnědé, samci ornžoví.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh