Hrotnokřídlec zahradní - Korscheltellus lupulinus

Rod: Hepialidae / Hrotnokřídlecovití

Hrotnokřídleci jsou motýli, jejichž larvy ožírají v zemi kořeny různých bylin. Dospělci tohoto rodu se mj. poznají podle velmi krátkých tykadel, dlouhého těla a štíhlých křídel. Občas můžeme pozorovat samice daných druhů, jak večer kmitavě poletují-stojí -nad jedním místem a dokonce někdy i slyšíme leholinké šustění. To dopadají vajíčka, samicemi za letu vypouštěná, do podrostu. Dospělci nemají ústní ústrojí, nepřijímají potravu.

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nížiny i hory, louky s bohatým vegetačním krytem, zahrady

Živná rostlina: Š´tovík, jahodník, chmel, kopřivy (dospělec na obrázku se vylíhl z housenky vyžírající pivoňku aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, jednoletý vývoj, přezimuje housenka. Let V.-IX., housenky VIII.-V. Občas může bezvýznamně škodit na zahradách.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh