Jarnice zardělá - Orthosia miniosa

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Hadeninae / Můry

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Teplé listnaté lesy v nížinách a pahorkatinách

Živná rostlina: Hlavně dub, méně často lípa, trnka, buk aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují kukly, let III.-V., housenky V.-VI. Housenky žijí v mládí pospolitě na špičkách větví, později samostatně na rubu listů, dospělé někdy padají na zem a živí se bylinami v podrostu. Dospělci aktivní v noci, líhnou se brzy z jara. Barevně proměnlivá imaga, od živých po šedavé barvy. V mnoha zejména chladnějších lokalitách druh schází, v místech výskytu může býti i hojný.

Ohrožení a ochrana: Nehojný druh, lokální