Jasoň červenooký - Parnassius apollo

Rod: Papilionidae / Otakárkovití

Autor: Linnaeus,1758

Biotop: Nižší i vysoké horské polohy, vápencové loučky s výskytem živných rostlin

Živná rostlina: U nás kdysi především rozchodník bílý a netřesky

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje vajíčko s vyvinutou housenkou, larvální perioda a let dospělců podle polohy lokality, na Slovensku dospělci v VI. -VIII i IX., housenky s výsuvným osmeteriem (oranžové, výsuvné měkké "růžky" vydávající silný zápach), při vyrušení vypouštějí zelenou šťávu z úst a řídký trus (osob. zkušenost). Kuklí se v lehkém zápředku mezi kameny, kukla se časem pokrývá bělavým práškem. Čerstvě vylíhlí motýli mají žlutá křídla, ta postupně zbělají. Oplodněné samice mají na zadečku viditelné "sphragis", znemožňující opakovanou kopulaci. Jasoňové představují pravděpodobně nejsbíranější podčeleď motýlů (Parnassiinae), početnou skupinou specializovaných sběratelů, zejména vysokohorských druhů (Tibet, Čína, Pamir, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Afganistán aj.), ke kterým patří i jeden z nejžádanějších a velmi drahých druhů motýlů na světě vůbec - P. autocrator. U tak vyhledávaných druhů může i sběratelství způsobit škody, i když většina odborníků se shoduje v tom, že největším, zásadním ohrožením, je vždy nenávratné ničení přirozeného přírodního prostředí.

Ohrožení a ochrana: V celé Evropě ohrožený a ustupující, vymizel z většiny známých lokalit; u nás vymřel v Čechách, kde byl ostůvkovitě rozšířen, nakonec i na Moravě - posl. lokality Štramberk (20.léta min. stol.) Znojemsko (30. léta min.stol.). Na Slovensku kdysi místy hojný - jako mládenec jsem viděl skutečně stovky jasoňů na horských loučkách Velké Fatry v Gaderské dolině i později jejich prudké ubývání v době, kdy na jejich letištích byly hromadně vysazovány modříny. Dnes jsou na býv. lokalitách k vidění nepatrné zlomečky bývalých populací. Zákonem i v rámci EU chráněný druh, ohrožený.