Kosočárnice dvouoká - Dicycla oo

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Xyleninae / Blýskavky

Autor: Linneaus, 1758

Biotop: Teplé doubravy, rozvolněné lesy v nížinách a pahorkatinách

Živná rostlina: Duby

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují vajíčka u listových pupenů. Kukla v zapředených listech, let motýlů v VI - konec VII.

Ohrožení a ochrana: Nehojný druh, v místech výskytu snad neohrožený