Kosočárnice jasanová - Atethmia centrago

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Xyleninae / Blýskavky

Autor: HHubner 1809

Biotop: Nižší polohy i pahorkatiny, lesy často lužní

Živná rostlina: Jasan, jeho jehnědy

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje vajíčko, let v VIII.-IX., noční aktivita, housenky zjara, jako u A. ambusty dospělé přes den ukryté u paty stromu

Ohrožení a ochrana: Nehojný