Kovolesklec gamma - Autographa gamma

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Plusiinae / Kovoleskleci

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nížiny i hory, včetně lidmi narušených částí krajiny, v celé Evropě

Živná rostlina: Polyfág

Životní cyklus: Bi-až trivoltinní druh s denní i noční aktivitou, pojmenovaný podle řeckého písmene "gamma", které připomíná znak na předních křídlech; přezimují housenky, druh pravidelně migrující. Je daleko nejhojnějším zástupcem nejen rodu Plusiinae-kovoleskleci, ale nejspíše nejhojnějším naším nočním motýlem (s celodenní aktivitou). Ve dne poletující jedinci vyletují při vyrušení z podrostu na krátké vzdálenosti a hledají si nový úkryt v typické pozici hlavou dolů. Zelené nebo našedlé housenky v nahrbené pozici kovoleskleců, nacházíme běžně i na květinách ve venkovských záhonech, truhlících za okny apod.

Ohrožení a ochrana: Druh velmi hojný