Kovolesklec omějový - Polychrysia moneta

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Plusiinae / Kovoleskleci

Autor: Fabricius, 1787

Biotop: Od nížin po horské polohy; okraje vodotečí, světlé lesy, vlhké louky

Živná rostlina: Oměje, u nás obvykle na oměji vlčím moru, dále stračky a ostrožky

Životní cyklus: Mono - bivoltinní (2. generace částečná); přezimují malé housenky, od jara ve spředených listových hlavicích, větší na spodku listů. Dospělé, zelené zavalité housenky nahlodávají řapíky u konce listů (viz obr.), které vadnou a housenka je pod nimi ukryta, konzumuje je po celý den. Kuklí se v bělavém zámotku na spodní straně velkých listů (zejména oměje) podobně jako E. variabilis, někdy na společné lokalitě (Pálava). Listy rozpoznáme podle stažených okrajů. Zámotky za vlhka žloutnou až hnědnou.
Dospělci mají na hlavě nápadně vztyčená makadla, sedají - jako příbuzné druhy - hlavou dolů. Jméno dostali podle stříbrných okrouhlých skvrn, připomínající mince.

Ohrožení a ochrana: Nehojný druh, velmi lokální, v místech výskytu občas nevzácný