Kovolesklec piplový - Euchalcia consona

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Plusiinae / Kovoleskleci

Autor: Fabricius, 1787

Biotop: Stepní biotopy, často na vápencovém podkladu

Živná rostlina: Druh je vázán hlavně na piplu osmahlou (Nonea pulla)

Životní cyklus: Vajíčko, ( na fotografii čerstvé a těsně před líhnutím housenky) je kladeno na list piply. Housenka 1. instaru žije zapředená v listové růžici. (Podobně žije i nějaké mikro - viz posl.obr.). Odrostlá housenka je skvěle přizpůsobena barvě a ochlupení živné rostliny. Kukla je po způsobu kovoleskleců zapředena na živné rostlině. Druh dlouho nebyl znám z Moravy, v Čechách dosud hlavně v Českém krasu a v okolí Radotína, kde byly ale v posledních letech zničeny stepní louky s výskytem živné rostliny. Pozoroval jsem, že se na lokalitách vyskytovaly piply dvojího typu: zelené, na nichž housenky žily a rostliny nafialovělé, na nichž jsem je nikdy nezjistil.

Ohrožení a ochrana: Silně ohrožený ničením příhodných stepních lokalit