Kovolesklec plicníkový - Euchalcia modestoides

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Plusiinae / Kovoleskleci

Autor: Poole, 1989 (nové zařazení)

Biotop: Vlhčí louky, rozvolněné lesy a jejich okraje, pahorkatiny

Živná rostlina: Plicníky (hlavně P. mollis) snad i kostivál

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují malé housenky, které u nás dospívají v 1. pol. května. Listy živné rostliny spřádají menší housenky do trubičky, ve kterých housenka žije a okusuje její kraj, dospělé zastihneme i volně na listech. Housenky často parazitovány. Kukla v hustém, bělavém zámotku obvykle přímo na živ. rostlině. Druh podobný kovoleskleci E. variabilis, ale menší

Ohrožení a ochrana: Vzácný druh, ohrožený ničením luk s porosty plicníků (v Bílých Karoatech např. intenzivním vypásáním ohrazených luk ovcemi)