Kovolesklec rašelinový - Syngrapha microgamma

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Plusiinae / Kovoleskleci

Autor: Hübner, 1823

Biotop: Horská rašeliniště

Živná rostlina: Hlavně rojovník (Ledum palustris) a borůvka vlochyně (Vaccinium uliginosum); přijímá i brusinku, vrby aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje malá housenka nejprve zelená s nápadným bílým spirakulárním pruhem, která na zimu zhnědne a jako hnědavě či živě růžovo-fialová dorůstá brzy z jara, hned po tání sněhu. Dospělá sedí a žere na vrcholku rostliny i ve dne. Kuklí se po způsobu kovoleskleců v hustém bělavě - šedém zámotku na živné rostlině. Dospělci aktivní i ve dne, kdy za slunečních dnů poletují prudkým klikatým letem, ve kterém se dají poznat podle svítivé žluti zadních křídel. Sají často na květech rojovníku a usedají s oblibou na šedé kmínky a větve nízkých borovic. Mnoho housenek je parazitováno (posl. obr.). Druh žije nejblíže na sev. Slovensku, na jediné lokalitě Suchá hora u polských hranic

Ohrožení a ochrana: Na Slovensku bylo rašeliniště u Suché hory téměř vytěženo, motýl přežívá v uzounkém pruhu u hranic, nově přísně chráněn