Kovolesklec žluťuchový - Lamprotes c-aureum

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Plusiinae / Kovoleskleci

Autor: Knoch, 1781

Biotop: Zastíněné porosty živné rostliny na okrajích lesů, křovinaté břehy potoků, okraje cest, často v blízkosti jezer a potoků

Živná rostlina: Žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegium), v zajetí přijímá další druhy žluťuch, orlíček

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují čerstvě vylíhlé houseničky, na jaře sedí na rubu listů žluťuchy stočeny do malého klubíčka. Odrostlejší housenky zdá se napodobují ptačí trus. Samice nikdy neklade na volně rostoucí žluťuchy na loukách apod. Pouze na rostliny nějak zastíněné, pod keři, nebo v řídkých lesích. Housenka se kuklí na živné rostlině, přetrvávající zámotky s černobílými exuviemi kukel prozrazují přítomnost druhu.

Ohrožení a ochrana: Většinou velmi vzácný druh, v Čechách se vyskytoval v Českém ráji a v Pošumaví (Lenora, Krumlovsko), na Moravě především v Bílých Karpatech, řada lokalit zanikla