Kropenatec brusnicový - Macaria brunneata

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Thunberg, 1792

Biotop: Nížiny i vysoké horské polohy, smíšené i jehličnaté lesy, rašeliniště, vrchoviště

Živná rostlina: Borůvka, vlochyně

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují vajíčka. Dospělci v VI.-VIII. Vzletní i ve dne, při vyrušení odlétají. Housenky IV.-VI. Motýl velmi lokální, ale na místě výskytu bývá hojný.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh