Kropenatec čičorkový - Isturgia arenacearia

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Nížiny, pahorkatiny, teplé vyhřáté stráně, skalnaté svahy, výslunné mete apod.

Živná rostlina: Bobovité

Životní cyklus: Bivoltinní, přezimuje kukla, dospělci V.-VI., VII.- VIII. Housenky VI., pak v VIII.-IX. Jihovýchodní druh, v Čechách velmi lokálně(?) - exempláře vyobrazené v našich atlasech (Fajčík-1996, Macek 2016) jsou ze Slovenska.

Ohrožení a ochrana: Velmi lokální, pouze migrující (?) druh