Kropenatec vičencový - Isturgia murinaria

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Teplé trávníky v nižších polohách, louky, meze

Živná rostlina: Hlavně vičenec, ale i další bobovité

Životní cyklus: Bivoltinní, přezimuje kukla. Housenky od V. a v VII.-VIII. V jižní Evropě, ve střední jen na nejteplejších stanovištích, u nás velmi lokálně. Samice s výraznější kresbou, na obr. samec s kresbou téměř zaniklou (f. cineraria)

Ohrožení a ochrana: Louky a stepi jsou riskantními stnovišti - strojní obdělávání druh zničí. Vzácný a ohrožený druh.