Kropenatec žíhaný - Plagodis dolabraria

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Listnaté a smíšené lesy, zahrady, parky

Živná rostlina: Řada listnatých stromů (dub, buk, lípa aj. a keřů (např. trnka).

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla. Dospělci od IV.-VII., housenky od V. Tato píďalka s originálním typem kresby patří na mnoha místech ještě k běžným píďalkám.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh