Kukléřka černobýlová - Cucullia artemisiae

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Cucullinae / Kukléřky

Autor: Hufnagel, 1766

Biotop: Především střední polohy, meze cest, teplé louky, stepi

Živná rostlina: Pelyňky, u nás p. ladní a p. černobýl a pravý

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla. Druh, jehož housenky patří k nejlépe maskovaným na potravě mezi našimi motýli. Zdržují se proto i přes den v květenstvích a plodech pelyňků, kde si jich necvičené oko obvykle nevšimne ani při pohledu zblízka. Letová perioda VI.-VII., housenky VIII.-X. V místech, často ruderálních, kde bují porosty pelyňků nerušeně, se dá často nalézt na malém místě početné společenství housenek. S dospělci se ale potkáváme málokdy, jsou aktivní v noci, kdy dychtivě sají na květech; jsou vynikajícími letci, přes den často usedají na staré dřevo, ploty, sloupy apod.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh