Kukléřka lociková - Cucullia lactucae

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Cucullinae / Kukléřky

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Vyšší polohy, i hory, lesní cesty, paseky, sutě, rumiště

Živná rostlina: Locika, mléč, salát, věsenka aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje většinou kukla. Dospělci od V.- IX., podle výšky lokality. Velmi pestré housenky často i přes den na potravě, dospělci aktivní v noci.

Ohrožení a ochrana: U nás výskyt místy, častěji v podhůří