Kukléřka mramorovaná - Cucullia fraudatrix

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Cucullinae / Kukléřky

Autor: Eversmann, 1837

Biotop: Nižší polohy, úhory, okolí polních cest, silniček, okraje lesů

Živná rostlina: Pelyněk černobýl (v ČR)

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují kukly v zemi. Dospělci od VI.- VIII., housenky VIII.-IX., dobře "maskované" housenky celý den na potravě, mezi květy a plody pelyňku. Druh u nás méně rozšířený než druhé dvě pelyňkové kukléřky.

Ohrožení a ochrana: Nehojný druh, ohrožený strojovým vyžínáním příkopů kolem silnic