Kukléřka šedá - Shargacucullia lanceolata (dříve thapsiphaga)

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Cucullinae / Kukléřky

Autor: Villers, 1789

Biotop: Vyšší polohy, stepi, výslunné písečné stráně

Živná rostlina: Divizny, především s plstnatými listy

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují kukly. Dospělci aktivní od soumraku, letová perioda V.-VII. Housenky od VI.-VIII., ve dne pod nadzemními listy divizen, u nás velmi vzácný druh, hojnější na jihu. Housenkám tohoto druhu mohou být podobné některé formy druhu verbasci- viz.

Ohrožení a ochrana: Mizí vhodné lokality, druh zasluhuje ochrany