Lesknačka lemovaná - Amphipyra perflua

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Amphipyrinae / Lesknačky

Autor: Fabricius, 1787

Biotop: Listnaté lesy s bohatým křovinatým podrostem, zahrady, rokliny, vystupuje i do hor

Živná rostlina: Ovocné stromy, zimolez, hloh, trnka aj.

Životní cyklus: Přezimují vajíčka, housenky žijí od května, dospělci od července do září.

Ohrožení a ochrana: Druh je mnohem vzácnější než obě další příslušnice rodu Amphipyrinae, žije ale v méně ohrožených biotopech