Lesknačka rudokřídlá - Amphipyra pyramidea

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Amphipyrinae / Lesknačky

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: Listnaté lesy, sady, zahrady aj. hojná můra, obligátní návštěvnice vnadidel i osvětlených ploch

Živná rostlina: Polyfág, ovocné stromy, hloh, dub, jilm a další listnaté keře a stromy

Životní cyklus: Přezimují vajíčka, housenky žijí hlavně v květnu, kuklení poč. června. Tato hojná a poměrně velká můra byla popsána v r.1758 a po dlouhých téměř dvě stě let nebylo rozpoznáno, že pod jménem "pyramidea" se ve skutečnosti skrývají dva samostatné druhy, navzájem těžko rozlišitelné. Potvrzují to průzkumy sbírek i slavných lepidopterologů minulosti a veškeré údaje o výskytu tak jsou až do r. 1949, kdy byl rozpoznán a oddělen druhý druh - lesknačka doubravní Amphipyra berbera Rungs. (viz) znehodnoceny. Byl to jeden z prvních případů takové skryté dvojice druhů, jejichž počet se v návaznosti na něj, počal rozrůstat. (Věda pamatuje i opačné případy, kdy jeden druh byl popsán jako druhy dva - z našich známých motýlů šlo kdysi např. o jarní a letní formu babočky síťkované - A. levana). Rozlišit A. pyramidea od A. berbera podle dospělců chce cvičené oko, resp. exemplář dospělce druhého druhu pro srovnání, zatímco housenky od 3. instaru, se dají rozlišit spolehlivě a snadno: housenka pyramideay má zelené nožky, berbera je má černé, pyramidea má ostrý kuželík na zadečkovém článku zelený, berbera růžový.

Ohrožení a ochrana: Ani jeden z těchto zaměňovaných druhů není ohrožen