Lišaj lipový - Mimas tilliae

Rod: Sphingidae / Lišajovití

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: Nížiny až hory

Živná rostlina: Lípa, méně jilm, dub, jeřáb, vzácně ovocné stromy

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla, dospělci IV.-VII., housenky VI.-VII. Samice kladou přednostně na osluněné stromy stojící osamoceně, nebo v alejích, kukly se velmi často nacházejí mezi "vlky"-výhonky u paty lip v alejích. Housenka na obrázku již ztratila původní zelenou barvu, protože se již chystá ke kuklení.Barevně proměnlivý druh, zatím dosti běžný.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh