Lišaj oleandrový - Daphnis nerii

Rod: Sphingidae / Lišajovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Ve Středomoří parky, zahrady, lemy silnic a střední pruhy dálnic, břehy a kamenitá řečiště. K nám jen velmi vzácně migrují jedinci z jihu a zakládají zde populace, které ale nepřežijí zimu

Živná rostlina: Hlavně oleandr, jeho stromky v řídkých porostech, ale i v květináčích na ulicích, keře ve středních pruzích dálnic apod. Dálší rostliny: réva, jasmín aj.

Životní cyklus: V již. Evropě bivoltinní, malé housenky s nápadně dlouhým, tenkým růžkem na posl. článku i přes den na potravě, dospělé se někdy ukrývají pod živnou rostlinou. Kukly v lehkých zápředcích pod opadanými listy, často ale leží zcela volně na zemi pod oleandry. Lihnutí buď po necelém měsíci, nebo po přezimování.

Ohrožení a ochrana: