Lišaj svízelový - Hyles galii

Rod: Sphingidae / Lišajovití

Autor: Rottemburg,1775

Biotop: Louky, meze, příkopy kolem cest, úvozy s porostem svízele

Živná rostlina: Svízel syřišťový, někdy vrbovky, mařinka aj.

Životní cyklus: Mono až bivoltinní, přezimuje kukla. Doba letu dospělců V. - VI., v teplých rocích ještě VIII.- IX., druhá generace bez potomků. Jako všichni lišajové vynikající letec, dlouhý sosák umožňuje sání v letu, aktivní po soumraku. Malé housenky na rostlině celý den, dospělé přes den obvykle dobře ukryté pod rostlinou. Spolu s lišajem pryšcovým kdysi hojný lišaj, housenky nebylo těžké nalézt v úvozech polních cest; zničení těchto cest, asfaltování, strojní vyžínání úvozů a příkopů dnes učinilo z těchto motýlů na většině území vzácnosti

Ohrožení a ochrana: Mizející druh