Lišaj topolový - Laothoe populi

Rod: Sphingidae / Lišajovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nížiny, hory, topolové a vrbové keře podél vodních toků

Živná rostlina: Topoly, vrby, méně jasan a bříza

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla v zemi, let v V.-VIII., housenky VII.-X. Housenky žijí jednotlivě, často "oholí" celé větvičky a upozorní tak na sebe. Malé sedí na rubu listů, na středním žebru, velké na větvičce; v klidu zaujímají typickou pozici, která dala rodu lišajovitých latinské jméno sphingidae - "sfingovitý" postoj se zvednutou a dopředu ohnutou přední částí těla(posl. obr. housenky). Kuklí se v zemní komůrce, vedle kukly svlečená pokožka housenky. Motýli, dříve zvaní "zubokřídleci" podle vykrajovaných konců předních křídel, mají zakrnělé ústní ústrojí a nepřijímají potravu, postarají se jen o založení potomstva. Některé roky je motýl hojný.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh