Lišaj vrbkový - Deilephila elpenor

Rod: Sphingidae / Lišajovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nejčastěji ve středních polohách, okraje lesů, louky s polními cestami, paseky

Živná rostlina: Vrbovky, netýkavky, méně svízel, fuchsie aj.

Životní cyklus: Většinou monovoltinní, přezimuje kukla, let v V.-VI.,(někdy ještě v VIII.-X.), housenky v VII.-VIII. Motýli i housenky s noční aktivitou, housenky občas nalézáme na potravě i přes den. Většinou jsou v mládí zelené, v dospělosti hnědé, jen výjimečně nacházíme i dospělé housenky zelené. Mají za hlavou výrazné oční skvrny, které při vyrušení housenka zdůrazní zatažením hlavy, čímž se zvětší a naběhnou. Kukla v zemi. Zelená kulatá vajíčka klade samice na rub listů- na obr. vajíčko na rubu listu netýkavky, list i vajíčko jsou pokryty roztroušenými růžovými šupinkami kladoucí samice, další obrázek s právě opuštěným vajíčkem a houseničkou na ptačím zobu. Šupinky najdeme je i na vylíhlých houseničkách s typickou lišajovitou ostruhou na zadečku, která se však u tohoto druhu v dospělosti velmi zmenší. Po druhém svlékání se objeví za hlavohrudí náznaky budoucích barevných "očí"-viz obr. s šipkami.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh