Lišejníkovec černý - Atolmis rubricollis

Rod: Arctiidae / Přástevníkovití

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: Smrkové a smíšené lesy, světliny v nich

Živná rostlina: Stromové lišejníky

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla v zámotku pod mechem; dospělci s noční aktivitou poletují celé léto až do podzimu od V. do X., někdy za potravou i ve dne. Šedé, řídce ochlupené housenky občas nalézáme na listnatých i jehličnatých stromech- nepožírají listy ani jehličí, ale stromové lišejníky. Vzácný případ motýla bez kresby -zcela černého (někteří příbuzní lišejníkovci jsou podobně okroví), jen se sytě červeným límcem, pod křídly svítivě žlutý zadeček.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh