Lišaj svlačcový - Agrius convolvuli

Rod: Sphingidae / Lišajovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Tažný motýl, vyskytuje se na nejrůznějších biotopech, zejména teplých

Živná rostlina: U nás hlavně svlačec rolní, snad i opletník plotní, který využívá běžně v jižní Evropě

Životní cyklus: Jarní letci převážně pocházejí z migrací z jihu, u nás přezimující kukly často hynou, ročně se vystřídají dvě generace, přezimují kukly. Vynikající letec sající z květů za letu mimořádně dlouhým sosákem, jehož pochva se na čerstvé kukle postupně odchlípí a stočí, takže není možná záměna pupy s jiným druhem u nás. Housenky jsou velmi světloplaché, malé žijí na rubu listu svlačce, větší se přes den pečlivě schovávají, zalézají často i do země. V zemní komůrce se housenka také kuklí a protože druh často vyhledává pole zarostlá svlačcem (brambořiště a pod.) při strojním vyorávání se mnoho kukel zničí, podobně jako u lišaje smrtihlava. Ve dne sedají motýli na kmeny, zídky, nalezneme je někdy i ve městech. Naši dospělci většinou neplodní, druh závislý hlavně na migracích z jihu.

Ohrožení a ochrana: Vzhledem k obrovskému areálu rozšíření vážně neohrožen